BIZKAI euskal folklor elkartearentzako lan azpimarragarria egin duten pertsonak:
   
—Ana Gallo Deusto


Ikasle sartu zen bigarren mailan 1980an, gure Ohiko Euskal Dantzaren Eskolan.

Gaur egun, BIZKAI euskal folklor elkartearen lehendakariordea da, eta behar-beharrezko zereginak betetzen ditu.


Sabin Egiguren Apraiz

Bere Curriculum Vitae-an nahikoa datu daude Sabinek BIZKAI euskal folklor elkartean egindako lanaren berri jakiteko.

(Ikusi historia)
Autonomia kalea, 44 behea. 48010 Bilbo-Bizkaia. Euskal Herria
Eusko Jaurlaritzaren Kultur aretoan. Tel./fax 94 421 01 61